REVO FITNESS CLUB

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

REVO FITNESS CLUB

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Ultima actualizare: 10.03.2022

Prin prezenta Politica de confidentialitate ne propunem sa va informam despre modul in care colectam, utilizam, transferam si protejam datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu legislaria aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit in continuare GDPR).
Cine suntem noi
REVO FITNESS CLUB SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J24/687/2018 , avind cod fiscal 39349465, in calitatea sa de Operator prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul website-ului www.revogym.ro .
Datele noastre de contact sunt:
E-mail: revofitnessclub@gmail.com
Tel: +40 771 064 350
Principii de prelucrare a datelor cu caracter personalREVO Fitness, in calitatea sa de Operator, prelucreaza datele cu caracter personal ale vizitatorilor website-ului.

Datele cu caracter personal sunt:

Prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
Colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
Adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
Exacte si actualizate in termen;
Pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele;
Prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

Care sunt tipurile de date prelucrate si scopul prelucrarii
Prin intermediul formularului de contact disponibil pe website sunt prelucrate urmatoarele date: numele, prenumele, numarul de telefon, adresa de e-mail si alte date cu caracter personal incluse in continutul mesajului transmis.

Nu va utilizaam datele pentru a va transmite comunicari de marketing decat dacaa optati in mod expres pentru o astfel de comunicare. Chiar si in asemenea cazuri ne asiguram ca aveti la dispozitiie o optiune simpla de a va dezabona (retragerea consimtamantului dumneavoastra?) in orice moment.

Pentru vizitatorii site-ului este posibil sa colectam date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locatia, paginile web accesate pe site-ul nostru, timpul petrecut pe site, reteaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii in acest sens, consultati Politica de cookie.

Care sunt temeiurile legale pe care se bazeaza prelucrarea datelor
Datele dumneavoastra sunt prelucrate in baza acceptarii modulelor cookie la momentul accesarii website-ului, precum si in baza consimtamintului oferit cu ocazia transmiterii formularului de contact.

Care este durata prelucrarii
Datele cu caracter personal sunt stucate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate in prezenta politica si ulterior, potrivit cerintelor legale.
Cui transmitem datele cu caracter personal
Dupa caz, in baza unor acorduri de protectie a datelor cu caracter personal, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari: furnizori de servicii de marketing.
In cazul in care ne revine o obligatie legala sau daca este necesar pentru a ne apara un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autoritati publice.
Masuri de protectie si garantii

Revo Fitness implementeaza masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel inalt de securitate si protectie a datelor cu caracter personal. Noi utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.
Drepturile persoanei vizate
Orice persoana vizata iti poate exercita urmatoarele drepturi, asa cum sunt prevazute de catre GDPR:

Dreptul de acces;
Dreptul de rectificare;
Dreptul la stergere;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii;
Dreptul la portabilitate;
Dreptul la opozitie a prelucrarii;
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.
Dreptul de a se adresa ANSPDCP si instantelor de judecata;Pentru orice intrebari, nelamuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteti contacta prin e-mail la adresa revofitnessclub@gmail.com